ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

Tin sản phẩm

Switch L3 - L2 là gì?

Switch L3 - L2 là gì?

Switch L3 và Switch L2 đều là những thiết bị chuyển mạch trong mạng, nhưng có một số khác biệt về tính năng và cấp độ hoạt động. Dưới đây là mô tả...

RAID là gì?

RAID là gì?

RAID là một từ viết tắt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nó đại diện cho Redundant Array of Independent Disks (Hệ thống Dự phòng Mảng ổ đĩa độc...

NAS là gì?

NAS là gì?

NAS (Network Attached Storage) là một thiết bị lưu trữ dữ liệu được kết nối trong mạng máy tính để cung cấp khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cho...

<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15