ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

PC hãng Core i5

PC hãng Core i5

-18% Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 Tower 42OT701016 (Core i5 12500/ Intel Q670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Linux®ready/ 1 Year)
-15% Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 Tower 42OT701021 (Core i5-13500/ Intel Q670/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Fedora Linux/ 1 Year)
-9% Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 Tower 42OT701013 (Core i5-13500/ Intel Q670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Fedora Linux/ 3 Year)
-9% Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 Tower 42OT701012 (Core i5-13500/ Intel Q670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Fedora Linux/ 1 Year)
-24% Máy tính để bàn Dell Optiplex 7010 Tower 42OT701019 (Core i5 12500/ Intel Q670/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Fedora Linux/ 3 Year)
-24% Máy tính để bàn HP HP M01-F2031D 76T99PA (Core i5 12400/ Intel H470/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 730/ Windows 11 Home)
-23% Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 8U8B3PA (Core i5-13500/ Intel Q670/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-20% Máy tính để bàn HP Pro Small Form Factor 400 G9 8U8H7PA (Core i5-13500/ Intel Q670/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-26% Máy tính để bàn HP Pro Small Form Factor 400 G9 72L09PA (Core i5 12500/ Intel Q670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-21% Máy tính để bàn HP ProDesk 400G7 81S92PA (Core i5 10500/ Intel Q470/ 4GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 630/ Windows 11 Home)
-23% Máy tính để bàn HP ProDesk 400G7 81S93PA (Core i5 10500/ Intel Q470/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 630/ Windows 11 Home)
-23% Máy tính để bàn HP S01-PF3012D 8C5S8PA (Core i5-13400/ Intel H670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 730/ Windows 11 Home)
-23% Máy tính để bàn HP S01-PF3011D 8C5S7PA (Core i5-13400/ Intel H670/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 730/ Windows 11 Home)
-25% Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF 8U8E0PA (Core i5-13500/ Intel H670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-23% Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF 8U8E1PA (Core i5-13500/ Intel H670/ 8GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-16% Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF 8U8E2PA (Core i5-13500/ Intel H670/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-23% Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G9 MT 8U8F5PA (Core i5-13500/ Intel Q670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-21% Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF 72K91PA (Core i5 12500/ Intel H670/ 4GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 750/ Windows 11 Home)
-17% Máy tính để bàn HP Prodesk 400 G9 MT 9E818PT (Core i5 12500/ Intel Q670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 770/ Windows 11 Home)
-14% Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF 9E562PT (Core i5 12500/ Intel H670/ 8GB/ 256Gb SSD/ Intel UHD Graphics 750/ Windows 11 Home)
<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15