ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

Thiết bị cân bằng tải

Thiết bị cân bằng tải

Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik RB5009UG+S+IN , chịu tải 300- 450 user
Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik CCR2004-1G-12S+2XS , chịu tải 1500 user
Thiết bị cân bằng tải Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+, chịu tải 1000 user
MikroTik L009UiGS-RM, Thiết bị cân bằng tải router chịu tải 150 - 200 user
MikroTik RB4011iGS+RM, Thiết bị cân bằng tải Router chịu tải 450 user
MikroTik RB3011UiAS-RM, Thiết bị cân bằng tải Router chịu tải 300 user
MikroTik RB2011UiAS-RM, Thiết bị cân bằng tải Router chịu tải 150 user
<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15