ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

Phần mềm hệ điều hành

Phần mềm hệ điều hành

-20% Phần mềm Microsoft Win Pro 11 64b All-LngPK Lic Online (FQC-10572)
4.790.000 VNĐ 5.999.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-17% Phần mềm Microsoft Win Pro 11 64bit Eng USB FPP/HAV-00163
4.790.000 VNĐ 5.790.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-12% Phần mềm Microsoft Windows Home 11 64bit All Lng (KW9-00664)
3.150.000 VNĐ 3.590.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-11% Phần mềm Microsoft Windows Home 11 64Bit EngIntl 1pk DSP KW9-00632
2.750.000 VNĐ 3.090.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-14% Phần mềm Microsoft Windows Server 2022 Standard-16 Core License
24.890.000 VNĐ 29.000.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-19% Phần mềm Microsoft Windows Server Standard 2019 64Bit (P73-07788)
17.090.000 VNĐ 21.090.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-20% Phần mềm Microsoft Windows Pro 10 64Bit Eng Intl OEI DVD FQC-08929
3.190.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-21% Phần mềm Windows Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-10528)
3.090.000 VNĐ 3.890.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15