ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

Màn chiếu

Màn chiếu

-23% Màn chiếu treo Dalite PW96WS (2,44m x 1,83m)
950.000 VNĐ 1.235.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu treo Dalite PL170WS (3,05m x 3.05m)
2.100.000 VNĐ 2.730.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu treo Dalite P70WS (1.78x1.78met)
650.000 VNĐ 845.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu điện Dalite P96ES (2.44x2.44met)
1.750.000 VNĐ 2.270.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu điện Dalite P84ES (2.13x2.13met)
1.490.000 VNĐ 1.930.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu điện Dalite P70ES (1.78x1.78met)
1.190.000 VNĐ 1.540.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu điện Dalite P170ES (3,05m x 3.05m)
2.990.000 VNĐ 3.880.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu chân Dalite P96TS (2,44m x 2,44m)
1.450.000 VNĐ 1.880.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu chân Dalite P84TS (2.13x2.13met)
1.050.000 VNĐ 1.360.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu chân Dalite P80TS (2m03 x 2m03)
930.000 VNĐ 1.210.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Màn chiếu chân Dalite P70TS (1.78x1.78met)
730.000 VNĐ 950.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15