ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

Case - vỏ máy tính

Case - vỏ máy tính

-38% Vỏ máy tính KENOO T14
240.000 VNĐ 390.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-29% Vỏ máy tính KENOO T13C
220.000 VNĐ 310.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-29% Vỏ máy tính KENOO T13
220.000 VNĐ 310.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-21% Vỏ máy tính KENOO T12
245.000 VNĐ 310.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-16% Vỏ máy tính KENOO REVOLT - Màu đen (Mid Tower/ Đen)
680.000 VNĐ 810.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-42% Vỏ máy tính KENOO LUXE V1 WHITE
999.000 VNĐ 1.710.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-26% Vỏ máy tính KENOO ESPORT FM800
890.000 VNĐ 1.210.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-20% Vỏ case KENOO ESPORT M500 -3F - Màu Trắng mATX (3 Fan RGB)
730.000 VNĐ 910.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-24% Vỏ case KENOO ESPORT M500 - 3F - Màu Đen MATX (3 Fan RGB)
690.000 VNĐ 910.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-20% Vỏ case KENOO ESPORT M200 - ATX (no Fan)
490.000 VNĐ 610.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-16% Vỏ máy tính KENOO ESPORT E400 kèm 4 Fan Black ATX
699.000 VNĐ 830.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-16% Vỏ máy tính KENOO ESPORT AF302 - 3F - Màu Đen - (Size ATX)
630.000 VNĐ 750.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-18% Vỏ máy tính KENOO ESPORT AF300 - Màu Đen - (Size ATX)
450.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Vỏ máy tính KENOO ESPORT AF13 - 3F - Màu Đen (Size ATX)
469.000 VNĐ 610.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-15% Vỏ máy tính KENOO ESPORT EA600 - Màu Đen
690.000 VNĐ 810.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-20% Vỏ máy tính KENOO ESPORT AF310 - 3F - Màu Đen - (Size ATX)
650.000 VNĐ 810.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-10% Vỏ máy tính KENOO 2816 (Mid Tower/Màu Đen)
280.000 VNĐ 310.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-10% Vỏ máy tính KENOO 2815 (Mid Tower/Màu Đen)
280.000 VNĐ 310.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-10% Vỏ máy tính KENOO 2812 (Mid Tower/Màu Đen)
280.000 VNĐ 310.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15