ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

UPS - Bộ lưu điện

UPS - Bộ lưu điện

-26% Bộ lưu điện Santak Offline TG 1250 PRO (1250VA / 600W)
2.950.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Bộ lưu điện Santak Offline TG500
1.070.000 VNĐ 1.390.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Bộ lưu điện Santak Offline TG1000
2.380.000 VNĐ 3.090.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Bộ lưu điện Santak Online C3K LCD (3 KVA / 2,7 KW)
14.390.000 VNĐ 18.700.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Bộ lưu điện Santak Online C2K LCD (2 KVA / 1,8 KW)
11.890.000 VNĐ 15.450.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Bộ lưu điện Santak Online C1K LCD (1 KVA / 0,9 KW)
7.580.000 VNĐ 9.850.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-19% Bộ lưu điện Santak BLAZER-2200-PRO (2200VA / 1200W)
4.090.000 VNĐ 5.020.000 VNĐ
Có Hàng Giỏ Hàng
-23% Bộ lưu điện Santak BLAZER 1200 PRO (1200VA / 600W)
3.250.000 VNĐ 4.220.000 VNĐ
Đặt Hàng
<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15