ITSUPRO
Bán hàng online toàn quốc:
1900 25 25 90

Màn hình tương tác

Màn hình tương tác

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC MAXHUB C8630 V6 CLASSIC 86 INCH
MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC MAXHUB C7530 V6 CLASSIC 75 INCH
MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC MAXHUB C6530 V6 CLASSIC 65 INCH
MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC MAXHUB C5530 V6 CLASSIC 55 INCH
Màn hình tương tác Samsung Flip 85 inch 4K UHD (LH85WMBWLGCXXV)
Màn hình tương tác Samsung Flip 75 inch 4K UHD  (LH75WMAWLGCXXV)
Màn hình tương tác Samsung Flip 65 inch 4K UHD (LH65WMRWBGCXXV)
Màn hình tương tác Samsung Flip 55 inch 4K UHD (LH55WMRWBGCXXV)
<p>TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ</p>

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ

Bán hàng online toàn quốc: 1900 25 25 90 (nhánh số 1)
Bán hàng cho doanh nghiệp: 1900 25 25 90 (nhánh số 2)
<br>

Hỗ trợ kỹ thuật,bảo hành: 1900 25 25 90 (nhánh số 3)
Hỗ trợ hóa đơn điện tử: 1900 25 25 90 (nhánh số 4)
<br>

Góp ý - Khiếu nại
098 456 15 15